Informacje o formularzu NIP-5/W (8)

Typ: NIP-5/W (8)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: NIP
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz .869
Okres obowiązywania: od: 2017-10-12 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/16/4528/schemat.xsd