Informacje o formularzu NIP-5/W (7)

Typ: NIP-5/W (7)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: NIP
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2016 r., poz .476
Okres obowiązywania: od: 2017-09-15 do: 2017-10-11
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2017/08/30/4358/schemat.xsd