Informacje o formularzu NIP-5/W (6)

Typ: NIP-5/W (6)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: NIP
Opis: Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2012 r., poz .1314
Okres obowiązywania: od: 2012-12-22 do: 2017-09-14
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):