Informacje o formularzu NIP-5/W (5)

Typ: NIP-5/W (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: NIP
Opis: Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 171, poz. 1016
Okres obowiązywania: od: 2011-09-01 do: 2012-12-21
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):