Informacje o formularzu NIP-2 (12)

Typ: NIP-2 (12)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: NIP
Opis: Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz.2496
Okres obowiązywania: od: 2019-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/02/18/7064/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2020/10/27/10049/schemat.xsd
https://www.podatki.gov.pl/media/4322/nip-2-12-_v1-0.xsd