Informacje o formularzu JPK_WB (1)

Typ: JPK_WB (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: JPK
Opis: Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego
Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.
Okres obowiązywania: od: 2016-07 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_WB(1)_v1-0.xsd