Informacje o formularzu JPK_EWP (2)

Typ: JPK_EWP (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: JPK
Opis: Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
Podstawa prawna: Dz. U. z 2020 r. poz. 2389
Okres obowiązywania: od: 2021-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD):