Informacje o formularzu IKZE-2 (1)

Typ: IKZE-2 (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 239, poz. 1427
Okres obowiązywania: od: 2012-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Informacja IKZE-2A
Informacja IKZE-2B
Informacja IKZE-2C
Informacja IKZE-2D
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):