Informacje o formularzu FAT-1 (1)

Typ: FAT-1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2016 r., poz. 554
Okres obowiązywania: od: 2015 do: 2015
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/06/20/3365/schemat.xsd