Informacje o formularzu CIT-D (3)

Typ: CIT-D (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 265, poz. 1575
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2014-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/01/17/751/schemat.xsd
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198615/CIT-D(3)_v2-0.xsd