Informacje o formularzu CIT-5 (12)

Typ: CIT-5 (12)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r. poz.2337
Okres obowiązywania: od: 2019-12-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):