Informacje o formularzu ALK (1)

Typ: ALK (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 1492
Okres obowiązywania: od: 2021-1P do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD):